Verantwoordelijk­heden verbinden

Iedereen wil een goede werker zijn. Als professional is het de kunst met deze eigen drive in contact te blijven. Voor organisaties is het belangrijk deze persoonlijke motivatie van medewerkers te koesteren en waar nodig nieuw leven in te blazen. Helderheid over rollen en verantwoordelijkheden is daarvoor essentieel. Organisatieontwikkeling floreert bij het mobiliseren van de inzichten die al binnen de organisatie aanwezig zijn. De Goede Werker helpt deze inzichten expliciet te maken en effectief met elkaar te verbinden.

Onze diensten

De Goede Werker is gespecialiseerd in onderzoek en ondersteuning binnen de gezondheidszorg.

Onderzoek

Leveren we in de vorm van:

Onze aanpak

We werken vanuit een heldere visie op medische professionaliteit: het Mindful Professional-model. Dit model brengt verschillende soorten verantwoordelijkheden in kaart. Daarmee legt het de verbinding tussen de uiteenlopende werkelijkheden zoals die door bestuur & directie en werkvloer worden beleefd.

Lees verder

Onze opdrachtgevers

Opdrachtgevers zijn ziekenhuizen, instellingen voor kort- en langdurende zorg, eerstelijnsvoorzieningen, onderwijs- en nascholingsinstituten en gemeenten. De afgelopen jaren werkten we onder meer voor

Interesse?

Als lid van bestuur, directie of management streeft u ernaar de zorg zo doeltreffend en doelmatig mogelijk te leveren. Bent u benieuwd hoe u de werkvloer meer bij deze kwaliteitsverbetering kunt betrekken? Bel of mail ons dan voor een oriënterende afspraak.

André Kalden06-24600678

Dr. Myra van Zwieten06-21268912