DGW Belevingsmonitor

De Belevingsmonitor van De Goede Werker beschrijft aan de hand van waarderend onderzoek de organisatie vanuit het perspectief van de medewerkers. Het is een uniek document dat medewerkers op laagdrempelige wijze helpt stilstaan bij hun werk – ook diegenen die van huis uit wat minder goed zijn in reflectie.

Als lid van bestuur, directie of management heeft u zo uw kanalen om zicht te krijgen op wat zich in de organisatie afspeelt – een voorwaarde voor goed bestuur. Maar daarbij vraagt u zich vast wel eens af of medewerkers echt het achterste van hun tong laten zien. En zou u best ‘s willen weten wat er in de koffiepauze over tafel gaat. Of wat carpoolende collega’s zoal in de auto bespreken. Kortom: wat uw medewerkers écht bezighoudt. De Belevingsmonitor van De Goede Werker zet dit voor u op een rijtje. Zorgvuldig en veilig. In een vorm waarin alle betrokkenen zichzelf kunnen herkennen. Een voorbeeld vindt u hier.

Directie, RvB en RvT/RvC

De strategische leiding en de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen binnen grotere zorgorganisaties ligt in Nederland over het algemeen in handen van een Raad van Bestuur (RvB). Directies binnen de zorgorganisatie zijn verantwoordelijk voor de concrete uitvoering van het beleid, waarover ze aan de RvB verantwoording afleggen. De RvB legt op zijn beurt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht die het beleid vaststelt en toetst. De RvC of RvT kijkt met name of de RvB bij beleidsvorming en uitvoering van eigen taken voldoende oog heeft voor het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie en de belangen van allen die bij de organisatie betrokken zijn. Het factsheet behorend bij richtlijnen voor goed bestuur zoals recent opgesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) stelt concreet: ‘Zorgverlening gaat gepaard met risico’s en dilemma’s. Voor bestuurders is het van belang zicht te hebben op wat er zich in de organisatie afspeelt.’ De DGW Belevingsmonitor voorziet hierin.

Kenmerken van DGW Belevingsmonitor:

 • Gedegen methodisch
 • Zorgvuldig en veilig
 • Toegankelijk
 • Budgetvriendelijk

Interesse?

Bent u benieuwd hoe De Goede Werker ook in uw organisatie verschil kan maken? Aanleiding om ons in te huren kan zijn:

 • Certificering
 • ICT-implementatie
 • Veiligheid & toezicht
 • Fusie & Reorganisatie
 • Change readiness
 • Organisatiecultuur & ethiek
 • Teamopbouw
 • Patiënttevredenheid
 • Werknemerstevredenheid

We zijn voorspelbaar in onze kosten en budgetteren scherp aan de hand van een vooraf vastgestelde eenmalige of periodieke flat fee. Tussentijdse evaluatie, aan de hand van afgesproken doelen, houdt ons werk transparant. Heeft u interesse? Bel of mail ons dan voor een oriënterende afspraak. We bespreken graag wat De Goede Werker in uw organisatie kan betekenen.