Diensten

Kwaliteitsverbetering vanuit betrokkenheid van de werkvloer: dat is waar De Goede Werker voor staat. We helpen uw doelen te realiseren via waarderend onderzoek en een breed aanbod van innovatieve methoden, ontwikkeld vanuit een eigen model over professionaliteit. Helderheid over rollen en verantwoordelijkheden staat daarbij centraal.

Waarderend Onderzoek

Als Raad van Bestuur, Directie of Programma Manager bent u continu aan het sturen en beslissen. Uw strategische doelstellingen wilt u daarbij afgestemd houden op de primaire processen binnen de organisatie. Tevens wilt u weten wat er binnen uw organisatie speelt en verzekerd zijn van de juiste interventies op het juiste moment. De Goede Werker ondersteunt dit streven met onafhankelijk onderzoek.

DGW Belevingsmonitor

De Belevingsmonitor is een toegankelijk document, gemaakt op basis van gesprekken met medewerkers over hun persoonlijke beleving van het werk en de organisatie. Vanuit een positieve insteek: wat vinden medewerkers leuk, prettig, inspirerend aan hun werk en wat zou een volgende stap kunnen zijn als het gaat om kwaliteit van werken?

 • Gedegen methodisch
 • Toegankelijk geschreven
 • Zorgvuldig
 • Waarderend

DGW Quickscan

Binnen uw organisatie is al veel kennis aanwezig over wat er speelt en hoe zaken beter zouden kunnen. Op grond van een heldere vraagstelling gaan wij in gesprek met medewerkers om deze inzichten in kaart te brengen. De rapportage hiervan helpt u helder te krijgen welke interventies nodig zijn en daarin een gemeenschappelijke aanpak te komen.

 • Oplossingsgericht
 • Open, niet-oordelend
 • Veilig
 • Budgetvriendelijk

Ondersteuning van professionals - individueel en als team

Drijvende kracht achter onze ondersteuning is de intentie van individuele professionals een goede werker te zijn. Met onze diensten helpen we dit krachtig potentieel binnen de organisatie zichtbaar te maken en verder te mobiliseren en te verbinden. Daarbij hebben we oog voor alle betrokkenen: bestuurders, beleidsmakers, uitvoerende professionals en patiënten. We leveren ondersteuning op de volgende drie gebieden:

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in onze diensten? Aanleiding om ons in te huren kan zijn:

 • ICT-implementatie
 • Veiligheid & toezicht
 • Fusie & Reorganisatie
 • Change Readiness
 • Organisatiecultuur & ethiek
 • Teamopbouw
 • Patiënttevredenheid
 • Werknemerstevredenheid

We zijn voorspelbaar in onze kosten en budgetteren scherp aan de hand van een vooraf vastgestelde eenmalige of periodieke flat fee. Tussentijdse evaluatie, aan de hand van afgesproken doelen, houdt ons werk transparant. Heeft u interesse? Bel of mail ons dan voor een oriënterende afspraak. We bespreken graag wat De Goede Werker in uw organisatie kan betekenen.