Innovatielab

De tools en instrumenten waarmee we werken ontwikkelen we merendeels zelf. Ook participeren we in diverse (inter)nationale netwerken en gaan we regelmatig in op uitnodigingen voor congressen en seminars. Dit zijn een aantal onderwerpen waarin we ons verdiepen.

Mindful professionalism

Welke goede werker wil je als individuele professional zijn? Wat wil je met je werk teweegbrengen? Hoe verhoudt die wens zich tot de rollen en verantwoordelijkheden die je in de dagelijkse praktijk vervult? En hoe blijf je daarbij trouw aan jezelf?

"Welke goede werker wil je zijn?"

Dit zijn vragen die sinds de oprichting van De Goede Werker als rode draad door ons werk lopen. Ons antwoord hierop is dat je als professional kunt oefenen met je bewust te zijn van de vele verantwoordelijkheden die je in je werk draagt. Uitdaging is hoe je dit bewustzijn - deze aandacht of mindfulness – ook in de hectiek van alledag kunt toepassen.

Vanuit het Mindful Professional-model ontwikkelden we hiervoor een tool, die we onder meer gebruiken in de workshop Rolhelderheid. Momenteel werken we aan een online versie hiervan.

Moral mindfulness

IRCCH

Moral mindfulness is een specifieke vorm van mindful professionalism die relevant is in moreel gevoelige situaties. Het is de competentie om je als professional bewust te zijn van je eigen waarden. Dit is onder meer van belang in situaties waarin je moreel gevoelige onderwerpen bespreekt met patiënten.

We introduceerden het begrip moral mindfulness tijdens de tweede Roundtable van het International Research Center for Communication in Health Care (IRCCH) in 2013. IRCCH is een nieuw wereldwijd initiatief vanuit Hong Kong, Sydney en Boston (Harvard) om onderzoek op gebied van communicatie en patiëntveiligheid te vertalen naar compassievolle gezondheidszorg. Als actief lid zijn we nauw bij deze organisatie betrokken.

Presentaties

Op internationale wetenschappelijke congressen gaven we diverse presentaties en workshops over moral mindfulness, bijvoorbeeld in relatie tot shared decision making (gedeelde besluitvorming) en professionele groei. Deelnemers waren o.a. kinderoncologen, specialisten palliatieve zorg en opleiders van medisch specialisten.

Online samenwerking

In de zorg is interprofessionele samenwerking eerder regel dan uitzondering. Alle interprofessionele teams staan voor dezelfde uitdaging, namelijk: hoe hou je relevante informatie up-to-date, op elkaar afgestemd en toegankelijk? Hiervoor is een soepele integratie noodzakelijk met bestaande communicatiekanalen binnen de organisatie.

Samen met partijen als Box, MangoApps en Salesforce ontwikkelen en implementeren we online informatie- en communicatieomgevingen die geschikt zijn voor gebruik binnen de gezondheidszorg in Nederland. In deze omgevingen kunnen we professionals met verschillende rollen en verantwoordelijkheden in korte tijd koppelen aan een veilige online omgeving. Groot voordeel van onze samenwerking met andere partijen is dat we de nieuwe platforms eenvoudig kunnen laten aansluiten bij de bestaande ICT-omgevingen.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in onze diensten? Aanleiding om ons in te huren kan zijn:

  • Certificering
  • ICT-implementatie
  • Veiligheid & toezicht
  • Fusie & Reorganisatie
  • Organisatiecultuur & ethiek
  • Teamopbouw
  • Patiënttevredenheid
  • Werknemerstevredenheid

We zijn voorspelbaar in onze kosten en budgetteren scherp aan de hand van een vooraf vastgestelde eenmalige of periodieke flat fee. Tussentijdse evaluatie, aan de hand van afgesproken doelen, houdt ons werk transparant. Heeft u interesse? Bel of mail ons dan voor een oriënterende afspraak. We bespreken graag wat De Goede Werker in uw organisatie kan betekenen.