Oprichters

André Kalden en Myra van Zwieten vormen een solide, goed op elkaar ingespeeld duo, in een unieke combinatie van aanvullende expertise en kwaliteiten. André en Myra schreven eerder een boek over genetica en richtten in 2000 een charitatieve stichting op. Sinds 2011 werken zij samen binnen het door hen opgerichte bureau De Goede Werker.

Expertise

André Kalden

Is na een carrière als respectievelijk onderzoeksjournalist en Internetpionier al vijfentwintig jaar actief als interim manager en consultant, waarvan de laatste vijf jaar in de zorg. Wisselde zijn betaalde werk jarenlang af met charitatieve activiteiten in Nepal en India. Persoonlijk handelsmerk: op één lijn brengen van (groepen) mensen met uiteenlopende posities en belangen.

 • ICTWas hoofdredacteur van het eerste datacommunicatie-tijdschrift in Nederland. Surfde als directielid van CompuServe/AOL-Bertelsmann Benelux volop mee op de Internetgolf.
 • Management & Procesmatig werkenGaf als interim-manager bij ING leiding aan diverse ICT-teams en coördineerde veranderprogramma’s rondom procesmatig werken.
 • ZingevingIs voormalig voorzitter van de Boeddhistische Unie Nederland en denkt als bestuurslid van Stichting Prinsjesdagviering mee over actuele vormen van interreligieuze uitwisseling.

Myra van Zwieten

Deed als cultuurpsycholoog, gepromoveerd in de medische ethiek, onderzoek in de gezondheidszorg, waarvan ruim tien jaar in het AMC. Maakt wetenschappelijke inzichten op gebied van professionaliteit en communicatie praktisch toepasbaar. Is de bedenker van het prijswinnende Waardenweb.nl, een innovatieve webtool die artsen helpt reflecteren op hun functioneren.

 • Medische professionaliteitWas coördinator professioneel gedrag in het AMC, is daar als intervisiebegeleider nog aan verbonden.
 • Training & opleidingBegeleidt al dertig jaar groepen van allerlei groottes, treedt op als dagvoorzitter van congressen.
 • Kwalitatief onderzoekGaf als specialist trainingen kwalitatief onderzoek aan AMC-promovendi, begeleidde hun onderzoek en schreef (mee aan) vele wetenschappelijke artikelen.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in onze diensten? Aanleiding om ons in te huren kan zijn:

 • Certificering
 • ICT-implementatie
 • Veiligheid & toezicht
 • Fusie & Reorganisatie
 • Organisatiecultuur & ethiek
 • Teamopbouw
 • Patiënttevredenheid
 • Werknemerstevredenheid

We zijn voorspelbaar in onze kosten en budgetteren scherp aan de hand van een vooraf vastgestelde eenmalige of periodieke flat fee. Tussentijdse evaluatie, aan de hand van afgesproken doelen, houdt ons werk transparant. Heeft u interesse? Bel of mail ons dan voor een oriënterende afspraak. We bespreken graag wat De Goede Werker in uw organisatie kan betekenen.