Hogeschool van Amsterdam, faculteit Gezondheid, Amsterdam

De faculteit Gezondheid verzorgt samen met het AMC acht opleidingen waarmee jaarlijks ruim 3500 studenten naar internationale maatstaven worden opgeleid tot gezondheidszorgprofessionals.

Aanleiding

De opleidingen fysiotherapie, verpleegkunde, ergotherapie en oefentherapie wilden meer nadruk geven aan onderwijs te geven op gebied van multiprofessionele zorg. Op grond van onze expertise op het gebied van medische professionaliteit verzocht de decaan ons begin 2014 de opstart en coördinatie te verzorgen van een project rondom gemeenschappelijke curriculumontwikkeling. Deze opdracht voerden we uit in samenwerking met adviesbureau T-drie.

Ondersteunings­traject

Dit project had een sterke inhoudelijke component. De complexiteit van de materie (impact van maatschappelijke ontwikkelingen op onderwijs) maakten we inzichtelijk aan de hand van een reeks door onszelf ontwikkelde beelden. In nauwe samenwerking met de afdeling communicatie gebruikten we deze beelden in verschillende uitingsvormen. Hiermee brachten we een herkenbare rode draad aan in een relatief diffuus en abstract project.

Als projectleiders leverden we onder meer concrete bijdragen in de vorm van:

 • Workshops in verschillende samenstellingen
 • Visiedocument met resultaten uit de workshops, inclusief onze aanbevelingen
 • Videoclip met uitleg van het belang van interprofessioneel onderwijs
Gemaakt door Valerie Granberg i.s.m. De Goede Werker

Resultaten

 • Duidelijkheid over concrete doelstelling van interprofessionele educatie
 • Inhoudelijke overeenstemming in visie hoe deze doelstellingen te bereiken
 • Overzicht van reeds bestaande initiatieven op gebied van interprofessioneel onderwijs
 • Bekendheid project onder voltallig personeel
 • Draagvlak en enthousiasme bij medewerkers om zelf bijdrage aan het project te leveren

Interesse?

Bent u benieuwd hoe De Goede Werker ook in uw organisatie verschil kan maken? Aanleiding om ons in te huren kan zijn:

 • Certificering
 • ICT-implementatie
 • Veiligheid & toezicht
 • Fusie & Reorganisatie
 • Organisatiecultuur & ethiek
 • Teamopbouw
 • Patiënttevredenheid
 • Werknemerstevredenheid

We zijn voorspelbaar in onze kosten en budgetteren scherp aan de hand van een vooraf vastgestelde eenmalige of periodieke flat fee. Tussentijdse evaluatie, aan de hand van afgesproken doelen, houdt ons werk transparant. Heeft u interesse? Bel of mail ons dan voor een oriënterende afspraak. We bespreken graag wat De Goede Werker in uw organisatie kan betekenen.