Reigerbos, kinderrevalidatie­centrum, Goes

Reigerbos, onderdeel van Revant, is een poliklinisch revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren. Het multidisciplinaire team bestaat o.a. uit een revalidatie-arts, bewegingstherapeut, muziektherapeut, maatschappelijk werker, therapeutisch peuterleider en psycholoog.

Aanleiding

Vanuit het team was er de wens de multidisciplinaire werkwijze verder te ontwikkelen in de richting van een meer interdisciplinaire benadering van revalidatie. Op grond van deze nieuwe visie waren reeds een aantal werkprocessen aangepast. Ons werd gevraagd het team te ondersteunen bij de verdere implementatie van de gewenste nieuwe werkwijze.

Ondersteunings­traject

We startten met een oriëntatieronde om de implicaties van de nieuw gestarte werkwijze in kaart te brengen. De bevindingen hiervan namen we mee bij de invulling van het verdere traject. De nadruk daarbij lag op het helder krijgen van de verschillenden rollen en hun onderlinge samenhang binnen het team. Onze ondersteuning bestond onder meer uit:

 • Meelopen met de werkvloer, inclusief individuele gesprekken met alle teamleden
 • Klankbordsessies met manager en verantwoordelijk arts
 • Workshop Teambuilding, met nadrukkelijke aandacht voor wat goed gaat
 • Workshops Rolhelderheid en Procesbeschrijving met behandelteams

Resultaten

 • Duidelijkheid over concrete impact van nieuwe werkwijze per discipline
 • Start procesbeschrijving
 • Meer uitwisseling van expertise tussen de twee behandelteams in het centrum

Interesse?

Bent u benieuwd hoe De Goede Werker ook in uw organisatie verschil kan maken? Aanleiding om ons in te huren kan zijn:

 • Certificering
 • ICT-implementatie
 • Veiligheid & toezicht
 • Fusie & Reorganisatie
 • Organisatiecultuur & ethiek
 • Teamopbouw
 • Patiënttevredenheid
 • Werknemerstevredenheid

We zijn voorspelbaar in onze kosten en budgetteren scherp aan de hand van een vooraf vastgestelde eenmalige of periodieke flat fee. Tussentijdse evaluatie, aan de hand van afgesproken doelen, houdt ons werk transparant. Heeft u interesse? Bel of mail ons dan voor een oriënterende afspraak. We bespreken graag wat De Goede Werker in uw organisatie kan betekenen.